Rouwverwerking en begeleiding

 

Na een overlijden kan een goede en deskundige begeleiding tijdens de rouwverwerking zeer belangrijk zijn. Daartoe werken we samen met Rosa Kiekebosch, ze schreef de onderstaande toelichting.


Het verlies van iemand van wie je veel houdt, vraagt erom om goed verwerkt te worden. Door het toelaten van je gevoelens kan deze gebeurtenis een plaats krijgen in je leven. Uitingen van de pijn van het gemis kunnen zijn: boosheid, lusteloosheid, ontkenning, vermoeidheid, eenzaamheid, rusteloosheid, concentratieverlies en inslaap- en doorslaapproblemen.

Als begeleider kan ik de pijn en het verdriet die je met je meedraagt helpen verlichten. Belangrijk is het dat je gaat inzien dat vreugde en verdriet bij elkaar horen: is er geen ruimte voor het een dan vaak ook niet voor het ander. Ik wens je toe dat je ruimte kunt en durft te geven aan dat wat je, in deze periode van je leven, bezig houdt.

Rouwbegeleiding is beschikbaar voor volwassenen, jongeren en kinderen. Verschillende zorgverzekeraars vergoeden deze hulpverlening. Na deze begeleiding voelen mensen zich gelukkiger en evenwichtiger, hebben ze meer zelfvertrouwen en weten ze weer richting aan hun leven te geven.
Voor verdere informatie kunt u
hier klikken. (https://www.rosakiekebosch.nl)

Rouw- en verliesbegeleiding
Rosa Kiekebosch-Wigink