OVER ONS
Algemeen

De Diepenveense Begrafenis Vereniging (DBV) is per 1 oktober 1932 opgericht. Doelstelling van de vereniging is de algehele verzorging en begeleiding van begrafenissen en crematies in Diepenveen en omgeving. De DBV is een zelfstandige vereniging zonder winstoogmerk.

Tijdens de oprichting van de DBV was het - evenals in veel andere plaatsen - in en rond Diepenveen gebruikelijk, dat trouw en rouw onderdeel waren van de zogenaamde "nabuurhulp". De bewoners stonden volgens ongeschreven regels ook tijdens vreugde en verdriet klaar voor elkaar.

De DBV is een zelfstandige vereniging zonder winstoogmerk die goede contacten onderhoud met naburige (streekgebonden) instellingen en verenigingen die dezelfde doelen nastreven. Genoemde partijen hebben inmiddels de intentie uitgesproken om, als de situatie er om vraagt, elkaar in de uitvoering bij te staan. Bij een aantal zaken wordt er reeds intensief samengewerkt.

Sinds de oprichting is de DBV voor wat betreft haar doelstelling eigenlijk niet veel veranderd.
De Diepenveense begrafenisvereniging staat 24/7 voor u klaar. Na een overlijden worden de begeleiding en de uitvoering van uitvaarten in Diepenveen en omgeving met veel zorg en aandacht uitgevoerd. Dit doen wij voor zowel leden als niet-leden.

Leden van de DBV, of hun nabestaanden, genieten een aanzienlijke vermindering van de uitvaartkosten. Het maakt bij de uitvoering van onze werkzaamheden geen verschil uit, of en waar u eventueel bent verzekerd tegen uitvaartkosten.

AULASERVICE

Aula Tjoenerhof

Bij de uitvoering van onze taken staan onder andere een uitvaartleider en een team medewerkers van de Aulaservice ter beschikking. Indien nodig worden extra personeelsleden en/of middelen ingezet.