BEHEER AULA TJOENERHOF EN BEHEER BEGRAAFPLAATS

Aula Tjoenerhof

Bij de uitvoering van onze taken staan onder andere een uitvaartleider en een team medewerkers van de Aulaservice ter beschikking. Indien nodig worden extra personeelsleden en/of middelen ingezet.

De DBV is een zelfstandige vereniging zonder winstoogmerk die goede contacten onderhoudt met naburige (streekgebonden) instellingen en verenigingen die dezelfde doelen nastreven. Genoemde partijen hebben inmiddels de intentie uitgesproken om, als de situatie er om vraagt, elkaar in de uitvoering bij te staan. Bij een aantal zaken wordt er reeds intensief samengewerkt.

Bijzonderheden Beheer Aula Tjoenerhof

Onze vereniging beheert de AULA van de Tjoenerhof,

Vredehof Begraafplaatsbeheer beheert de begraafplaats.

Vredehof Begraafplaatsbeheer is te bereiken via
telefoonnummer 088-11 98 27 0

of via e-mailadres:
begraafplaatsbeheer@vredehof.nl